Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost

 

Kontakt

Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost

Trg Majka Tereza 321/A

Priština, Republika Kosova

Telefon: 

038 423 435

E-mail:

info@akee.com

map div