Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost

prev next
 

Projekti: Rritja e vetëdijes dhe arsimimi lidhur me Efiçiencën e Energjisë në publik

20 10 2014

Televizioni është montuar në një vend të frekuentuar në komunë. Posterat u vendosën pranë televizionit në mënyrë që të lexohen. Broshurat janë vendosur në një mbajtës broshurë që është bërë prej plastik.

Info kendet janë hapur në 4 komuna: Drenas,Gjakovë,Gjilan dhe Mitrovice te Jugut.

 

Info kendi I hapur ne kuvendin komunal te mitrovices jugore

 

Info-kendi ne kuvendin komunal ne Drenas

 

video

Dokumenti

Partneri

Financiran od strane:

Austrian Development Cooperation

Eenergetska efikasnost

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Koliko primenjujete mere energetske efikasnosti?