Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost

O Agenciji
 

O Agenciji

Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnost - KAEE je izvršna institucija u okviru Ministarstva za Ekonomski Razvoj. KAEE sprovodi politike Energetske Efikasnosti kroz procenu mogučnosti uštede energije i sprovođenje mera energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje energije.

KAEE je izradio drugi srednjoročni nacionalni plan za Energetsku Efikasnost (2013 – 2015) kao i izveštaj o napretku za prvi srednjoročni plan 2010-2012. Takođe, KAEE ima za cilj da podržava opštine koje konkretno rade na izradi opštinskih planova za energetsku efikasnost.

Agencija upućuje opštine kako da razviju planove, kako da ih monitorišu nakon što se sprovode mere energetske efikasnosti, što je jedna veoma važna faza u celom procesu.

Preduzimanje mera energetske efikasnosti je počela sa javnim institucijama i raznim društvenim sektorima sa kojim one upravljaju, model ovaj koji se primenjuje u zemljama članicama EU.

Partneri

Financiran od strane:

Austrian Development Cooperation