Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Lajme

 • Lajm i RI
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Ligjit nr. 04/L-016 për Efiçiencë të Energjisë
 • Raporti për zbatimin e Planit të Dytë Nacional të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 2013-2015
 • Përfundon fushata vetëdijësuese për efiçiencën e energjisë (EE) në komunat Fushë Kosovë, Obiliq, Drenas dhe Prishtinë
 • Ndriçimi publik në Drenas – faza e dytë
 • Fushata vetëdijësuese për efiçiencës së energjisë (EE)
 • Promovimi i Info-këndeve për efiçiencën e energjisë (EE)
 • Radio kampanja
 • Internet kampanja
 • Ligjeratat me klasët e 5 dhe të 6’ta ne lidhje me efiçiencen e energjisë
 • Projekti: Rritja e vetëdijes dhe arsimimi lidhur me Efiçiencën e Energjisë në publik
 • Përmbylljen e projektit “Promovimi i Efiçiencës të Energjisë dhe Burimeve të Ripërtëritshme në Kosovë”
 • U hap info-këndi për efiçiencë të energjisë
 • Komunat e Kosovës me platformë komunikimi për efiçiencë të energjisë
 • Fillojnë takimet me komunat për përgatitjen e Planeve Komunale për EE
 • Punëtori për efiçiencën e energjisë dhe ndërtesat e gjelbra publike
 • Ka filluar rishikimi i Ligjit për Efiçiencë të Energjisë
 

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?