Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Kontakt

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë

Sheshi Nëna Tereza 36/A
Prishtinë, Republika e Kosovës

Telefoni:

038 200 215 50

e-mail:

info@akee-rks.net

map div