Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Kalkulatori i kursimit të energjisë në ndriçim

Zëvendësoni llampat!

Më poshtë po ju prezantojmë një analizë të thjeshtë të efiçiencës së energjisë dhe kursimit monetar duke zëvendësuar llampat për ndriçimit. Përmes tabelës mund të krahasoni parametrat në bazë të cilave shohim kursimin. Tabela përfshinë kursimet vjetore (në energji dhe kosto), kthimin e investimit dhe jetëgjatësisë së llampave për ndriçim.

 
 

Rezultatet

 
  kw
  eur
  months
  years
 

Ndryshoni parametrat sipas situatës

 
W
W
llamba
orë
.
cent
.
euro
.
cent

Metodologjia e përdorur në tabelën sipër

Energjinë e kursyer vjetore e fitojmë kur nga shpenzimi i llampave klasike llogarisim marrim shpenzimi e llampave efiçiente. Shpenzimi fitohet si rezultat i fuqisë së llampës, numrit të orëve të llamptës dhe numrit të ditëve të vitit (365  ditë).

Kursimi financiar do të ishte kursimin i energjisë i llogaritur me çmimin e një kilovati, por këtu kalkulohen edhe mjetet e nevojshme për të blerë llampat.

Jetëgjatësia e llampave klasike është marrë 1000 h, përderisa për ato efiçiente 6000 h. Kështu do të kemi një situatë, që për shembull, për përdorim 10 orë në ditë të llampave klasike ajo do të ketë jetëgjatësi 100 ditë, përderisa kursimi do të zgjasë 6 herë më shumë. Që do të thotë se brenda një viti do të shpenzojmë 3.5 llampa klasike ose më pak se një efiçiente.

Koha e kthimit të investimit për të blerë llampa efiçiente (e paraqitur në muaj) do të llogaritet sikur mënyrë e investuar për të blerë llampat e ndarë në kursimin monetar në nivel mujor (kursimi në nivel mujor fitohet kur kursimin në nivel vjetor e ndajmë me 12).

Jetëgjatësia e llampave do të varen nga mënyra e përdorimit, për shembull sa orë në ditë aktivizohet. Tashmë kemi thënë se në këtë llogari është marrë parasysh se jetëgjatësia e llampave efiçiente është 6000 h, që do të thotë se për një përdorim prej 10 orë në ditë do të ndriçojë për 600 ditë ose afërsisht 2 vjet.

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?