Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

prev next
 

Projekti: Rritja e vetëdijes dhe arsimimi lidhur me Efiçiencën e Energjisë në publik

20 10 2014

Info Kendet projekt që përfshin info kendin i cili ka 1 televizor, 3 postera, 1 kabinet për ekspozimin e produkteve të efikasitetit të energjisë dhe broshurave.

Televizioni është montuar në një vend të frekuentuar në komunë. Posterat u vendosën pranë televizionit në mënyrë që të lexohen. Broshurat janë vendosur në një mbajtës broshurë që është bërë prej plastik.

Info kendet janë hapur në 4 komuna: Drenas, Gjakovë, Gjilan dhe Mitrovicë të Jugut.

Për më shumë shiqo fotografitë tek pjesa rotative.

 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?