Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Plotësimi dhe ndryshimi i Ligjit nr. 04/L-016 për Efiçiencë të Energjisë

28 10 2016
 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?