Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Përmbylljen e projektit “Promovimi i Efiçiencës të Energjisë dhe Burimeve të Ripërtëritshme në Kosovë”

01 10 2014
 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?