Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Ndriçimi publik në Drenas – faza e dytë

16 07 2015

UNDP-ja në Kosovë po e mbështet zbatimin e fazës së dytë të projektit Zëvendësimi i ndriçimit publik ekzistues me ndriçim diellor nga panelet fotovoltaike në sheshin Fehmi Ladrovci dhe Parkun e Qytetit". Ky projekt do të kontribuon në zgjerimin e mbulimit të ndriçimit të rrugëve publike për 21,681.30 m2, reduktimin e emitimit të CO2 prej 123,637.7 kgCO2/vit. UNDP-ja ka nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me Komunën e Drenasit për bashkë-financimin e fazës së dytë të projektit me 10,000 euro. Vetë-investimi komunal është 40,000 euro, ndërsa kostoja e tërë projektit është e vlerësuar 50,000 euro. Projekti do të zbatohet nga komuna gjatë korrikut dhe gushtit 2015. Faza e parë e projektit ka përfunduar me sukses në vitin 2014 dhe është përzgjedhë nga Ministrai e Zhvillimit Ekonomik si projekti më i sukseshmë i implementuar në fushën e EE gjatë vitit 2014.

 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?