Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë

 

Internet kampanja

20 10 2014

Kampanja Rritja e vetëdijes dhe arsimimi Lidhur me Efiçiencën e Energjisë në Publik ka filluar te shfaqet me date 14 Tetor në këto dy portale:

www.koha.net dhe www.telegrafi.com

 

video

Dokumentet

Partnerët

Financuar nga:

Austrian Development Cooperation

Efiçienca e energjisë

038 200 215 50
 
 
 
 
Anketa

Sa zbatoni masat e efiçiencës së energjisë?